Về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy
Số ký hiệu văn bản 1087/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về