V/v tạm dừng hoạt động Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa huyện Yên Châu (tại Km 256 tại bản Chai, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu)
Số ký hiệu văn bản 239/TB-UBND
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung V/v tạm dừng hoạt động Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa huyện Yên Châu (tại Km 256 tại bản Chai, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về