Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 30/08/2021
Ngày hiệu lực 30/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về