V/v đôn đốc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1810/UBND-VP
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Vì Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm Tải về