Về việc khen thưởng thành tích trong công tác Diễn tập Ứng phó bão lũ và Tìm kiếm cứ nạn xã Chiềng Đông năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1122/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng thành tích trong công tác Diễn tập Ứng phó bão lũ và Tìm kiếm cứ nạn xã Chiềng Đông năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về