V/v phê duyệt đề cương và dự toán lập Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2238/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt đề cương và dự toán lập Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về