V/v chấn chỉnh sau kiểm tra công tác Cải cách hành chính, hoạt động công vụ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2088/UBND-NV
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hiệu lực 04/10/2021
Trích yếu nội dung V/v chấn chỉnh sau kiểm tra công tác Cải cách hành chính, hoạt động công vụ năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về