Về việc công bố công khai kết quả quan trắc môi trường huyện Yên Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2104/UBND-TNMT
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 05/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai kết quả quan trắc môi trường huyện Yên Châu năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lê Huy Phong
Tài liệu đính kèm Tải về