Nghị quyết về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 88/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về