Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 87/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về