Nghị quyết về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
Số ký hiệu văn bản 89/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về