Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021
Số ký hiệu văn bản 90/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về