Về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu về việc phê duyệt chủ trương đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 91/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung Về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu về việc phê duyệt chủ trương đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về