Nghị quyết thông qua chủ trương đù tư dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Viêng Lán, Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 95/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua chủ trương đù tư dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Viêng Lán, Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về