Nghị quyết bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị năm 2021
Số ký hiệu văn bản 94/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về