Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Số ký hiệu văn bản 919/BC-UBND
Ngày ban hành 17/10/2021
Ngày hiệu lực 17/10/2021
Trích yếu nội dung Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về