Kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tại Phiên họp giao ban ngày 28/10/2021
Số ký hiệu văn bản 293/TB-UBND
Ngày ban hành 29/10/2021
Ngày hiệu lực 29/10/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tại Phiên họp giao ban ngày 28/10/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Mè Văn Hải
Tài liệu đính kèm Tải về