Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 28 lô đất trên địa bàn huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 296/TB-UBND
Ngày ban hành 01/11/2021
Ngày hiệu lực 01/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 28 lô đất trên địa bàn huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về