Phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 273/KH-UBND
Ngày ban hành 27/10/2021
Ngày hiệu lực 27/10/2021
Trích yếu nội dung Phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (lần 2)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về