Đấu giá quyền sử dụng đất 28 thửa đất tại các khu đất trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 309/TB-UBND
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày hiệu lực 08/11/2021
Trích yếu nội dung Đấu giá quyền sử dụng đất 28 thửa đất tại các khu đất trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu thầu Dự án
Người ký duyệt Lê Huy Phong
Tài liệu đính kèm Tải về