Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Số ký hiệu văn bản 1473/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về