Tổ chức Chương trình đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 310/TB-UBND
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày hiệu lực 10/11/2021
Trích yếu nội dung Tổ chức Chương trình đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về