V/v tuyên truyền đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất trên địa bàn huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 2400/UBND-TNMT
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày hiệu lực 10/11/2021
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất trên địa bàn huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đấu thầu Dự án
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về