V/v hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2421/UBND-NV
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về