Kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Số ký hiệu văn bản 287/KH-UBND
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu nội dung Kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về