Quy trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Yên Châu làm chủ đầu tư từ 01/01/2019 đến 31/8/2021
Số ký hiệu văn bản 2424/KL-UBND
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu nội dung Quy trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Yên Châu làm chủ đầu tư từ 01/01/2019 đến 31/8/2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về