Về việc khen thưởng thành tích trong công tác xây dựng trường đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2
Số ký hiệu văn bản 1538/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng thành tích trong công tác xây dựng trường đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về