Về việc khen thưởng thành tích trong sản xuất và tiêu thụ nông sản năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1515/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày hiệu lực 10/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng thành tích trong sản xuất và tiêu thụ nông sản năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về