Công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân xã Tú Nang, huyện Yên Châu (giai đoạn 2016 - 2019)
Số ký hiệu văn bản 2483/KL-UBND
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung Công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân xã Tú Nang, huyện Yên Châu (giai đoạn 2016 - 2019)
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm Tải về