Phát triển, quảng bá sản phẩm nông sản an toàn huyện Yên Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 95/KH-UBND
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày hiệu lực 04/03/2022
Trích yếu nội dung Phát triển, quảng bá sản phẩm nông sản an toàn huyện Yên Châu năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 95-KH quảng bá nông sản.pdf
Kem 95.xlsx