V/v bãi bỏ Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND huyện về thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Số ký hiệu văn bản 114/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Trích yếu nội dung V/v bãi bỏ Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND huyện về thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 114-NQ bãi bỏ NQ 113.pdf