V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện yên châu
Số ký hiệu văn bản 115/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Trích yếu nội dung V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện yên châu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 115-NQ thông qua KH sử dụng đất.pdf