V/v phê duyệt hoàn trả nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 đã bổ sung cho phòng GD&DT huyện
Số ký hiệu văn bản 127/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt hoàn trả nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 đã bổ sung cho phòng GD&DT huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 127-NQ nguồn ngân sách p.GDDT.pdf