Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 02)
Số ký hiệu văn bản 126/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Trích yếu nội dung Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 02)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 126-NQ vốn đầu tư công lần 2.pdf