V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho huyện theo NQ số 106/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 125/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho huyện theo NQ số 106/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 125-NQ điều chỉnh KH đầu tư công.pdf