V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho huyện theo NQ số 106/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 124/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho huyện theo NQ số 106/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 124-NQ điều chỉnh trung hạn.pdf