Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa Tiểu khu 2, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 123/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Trích yếu nội dung Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa Tiểu khu 2, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 123-NQ đầu tư nhà văn hóa.pdf