Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống cây xanh hai bền bờ kề suối Vạt, đoạn từ cầu Chiềng Khoi đến bản Kho Vàng, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 122/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống cây xanh hai bền bờ kề suối Vạt, đoạn từ cầu Chiềng Khoi đến bản Kho Vàng, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 122-NQ phê duyệt dự án cây xanh suối vạt.pdf