Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 133/KH-UBND
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày hiệu lực 06/04/2022
Trích yếu nội dung Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 133-KH cắm mốc hành lang.pdf
Kem 133.xls