Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 118/KH-UBND
Ngày ban hành 22/03/2022
Ngày hiệu lực 22/03/2022
Trích yếu nội dung Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 118-KH duy trì ISO.pdf