Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 03/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2022
Ngày hiệu lực 07/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 03-2022-QD chức năng LDTBXH.pdf