V/v chọn cử cán bộ tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 699/UBND-CA
Ngày ban hành 13/04/2022
Ngày hiệu lực 13/04/2022
Trích yếu nội dung V/v chọn cử cán bộ tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 699-Cử cán bộ tập huấn PCCC.pdf