Hiện trạng phát triển chăn nuôi đại gia súc năm 2020-2021 trên địa bàn huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 288/BC-UBND
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Hiện trạng phát triển chăn nuôi đại gia súc năm 2020-2021 trên địa bàn huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lê Huy Phong
Tài liệu đính kèm 288-BC hiện trạng đàn gia súc.pdf
kem 288.xlsx