Về việc hủy bỏ lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu liên cơ quan, bản Nghè, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 284/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc hủy bỏ lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu liên cơ quan, bản Nghè, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 284-QD hủy bỏ quy hoạch bản nghè.pdf