Tham gia giải Điền kinh học sinh truyền thống lần thứ XIII toàn tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 148/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung Tham gia giải Điền kinh học sinh truyền thống lần thứ XIII toàn tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Vì Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm 148-KH tham gia giải điền kinh tỉnh.pdf