Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn quỹ huy động nhân dân đóng góp; việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) và quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê, thầu quỹ đất công ích; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn, huyện Yên Châu (giai đoạn 2019-2020)
Số ký hiệu văn bản 727/KL-UBND
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn quỹ huy động nhân dân đóng góp; việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) và quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê, thầu quỹ đất công ích; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Uỷ ban nhân dân xã Yên Sơn, huyện Yên Châu (giai đoạn 2019-2020)
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 727-KL Yên Sơn.pdf
Kem 727-KL.xls