Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong Diễn tập chiến đấu xã Chiềng Sàng, Viêng Lán trong khu vực phòng thủ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 298/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong Diễn tập chiến đấu xã Chiềng Sàng, Viêng Lán trong khu vực phòng thủ năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 298-QD khen thưởng diễn tập.pdf
Kem 298.xlsx