V/v chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách địa phương quý II năm 2022
Số ký hiệu văn bản 682/UBND-TCKH
Ngày ban hành 12/04/2022
Ngày hiệu lực 12/04/2022
Trích yếu nội dung V/v chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách địa phương quý II năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 682-CV.ngân sách quý II.pdf