Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tú Nang, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 317/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tú Nang, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 317-QD phê chuẩn Vì Thúy Nhẫn.pdf