Về việc triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 792/UBND-KTHT
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 792-Thu giá.pdf